RADÓN SK

Kontakt


Sídlo spoločnosti:

HES – COMGEO, a.s.
Medený Hámor 25
974 01 Banská Bystrica


Mobil: 0907 848 029

e-mail: radonbb@hes-comgeo.sk

Web spoločnosti: www.hes-comgeo.sk


Doplňujúce údaje:

IČO: 17 325 277
IČ DPH: SK 20 20 45 77 80
Zápis v OR Okresného súdu B. Bystrica
Oddiel: Sa, Vložka č.: 1210/S 
© 2012 HES - COMGEO, a.s., Medený Hámor 25, 974 01 Banská Bystrica :: Design and programing by ManyOK :: Valid CSS and XHTML 1.0 Strict