RADÓN SK

O firme

Radón - náš neviditeľný spoločník

     Chystáte sa stavať nový alebo rekonštruovať starý dom? Dostali sa Vám do uší informácie o radóne v spojitosti s bývaním a neviete ako s nimi naložiť? Poznáte zdravotné riziká vyplývajúce z expozície radónom? Upozornil Vás projektant na možnosť alebo potrebu kategorizovať Váš stavebný pozemok z hľadiska radónového rizika? Viete ako sa proti radónu brániť? Ak nepoznáte odpovede na všetky vyššie položené otázky, pokúsime sa Vám pomôcť.

Meranie a hodnotenie objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a v ovzduší stavieb

Súvisiace prieskumy

E.I.A.


schema
 © 2012 HES - COMGEO, a.s., Medený Hámor 25, 974 01 Banská Bystrica :: Design and programing by ManyOK :: Valid CSS and XHTML 1.0 Strict